O podjetju

LYMUS, s.r.o., 
Mierová 29
821 05 Bratislava
ID: SK 2121339979
Matična: 53000820
Tel: 00386 41 514 435