O podjetju

EMBRO, s.r.o., 
Gusevova 1427/26
821 05 Bratislava
Porez: SK 2121076980
Matična: 52 536 068
Tel: 00386 41 514 435